Yazan; Sabiha ATEŞ ALPAT

Okuyan; Gökhan ŞENOL

Bu inanç hayatın  her alanını kapsar, söz söylemediği hiç hiçbir alan yoktur.
Diğer bir deyimle hayatta yalnızca Allah’ı otorite bilmek ve  Tevhid ekseninde bireysel ve toplumsal   değişim ve gelişimi  sürdürmesidir.

Tevhid ekseninde  siyasete hükmeden Allah'tır.Ticarette  yön veren Allah'tır.

Duyguları ve ahlakı şekillendiren Allah'tır.İnsan hiç bir konuda başı boş bırakılmamıştır.

Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi’ye kızmış ve haddi aşarak ‘’siyah kadının oğlu’’ diye hakaret etmişti. Bilal onu Rasul-ü Ekrem’e şikayet etti. Hz. Peygamber (s.a.v) Ebu Zerr’e dedi ki:

- ‘’Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende hala cahiliyet kokusu var. Bak, sen takva ile daha üstün olmadığın takdirde, beyaz veya siyah derililerden daha hayırlı değilsin.’’(Ahmed ibn Hanbel, el- Müsned, Mısır 1313, V, 158.). "Sen de  cahiliye kokusu var".Bu,İslam dışı olduğunda bir sözün dahi kabul görmeyeceğinin apaçık bir delilidir ya cahili yaşanan bir hayat nasıl kabul görür!?.

Ya Demokrasiden devşirilen siyaset

kapitalizmden alınan ekonomi

Moderniteden alınan yaşam şekli,giyim şekli

fetvaları nefislerden alınan eğlence biçimi  vb  nasıl kabul görür!

Diğer Yazılarımız