Ve On Geceye And Olsun Ki
"Din iki temel esas üzerine kurulmuştur. 1. İbadetin sadece Allah'a yapılması 2. Bu ibadetlerin, peygamberlerin (as) gösterdiği şekilde olmasıdır."

İslam dini, kutsallarını Allah (cc) belirlediği bir yaşam biçimidir. Müslümanlar için günlerin, mekanların değerli ve kutsal  olması  Allah'ın emrine göredir.  Şeyhülislam İbni Teymiyye'nin dediği gibi; 
‘’Din iki temel esas üzerine kurulmuştur. 
İbadetin sadece Allah a yapılması
Bu ibadetlerin,  peygamberlerin (as) gösterdiği şekilde olmasıdır.’’
Allah ve Rasulünün (sav) önemli kabul ettiği günler Allah'ın şiarlarındandır. Şiar; Allah'a kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi  gerekli olan, belirli ibadet, işaret ve semboller demektir. Toplumlar şiarlarına olan bağlılık ve saygıları ile yücelirler. Yeni gelen nesiller şiarları yükseltmeyip değerlerini unutursa,  aslını yitirmiş olur. Yaşadığımız asırda inandığımızı iddia ettiğimiz dinin sembolleri;   yıllarca neden alay konusu olmuştur iyice düşünülmesi gerekir. Kutsallar ile alay ve şaka edebilme cesaretine ulaşmış bir nesli şaşkınlık ve acı içinde seyrediyoruz. Ve; ne yazık ki sadece seyrediyoruz.
Hac suresi 32. Ayet:  ‘’Evet, her kim Allah’ın şiarlarına, O’nun dininin sembolleri olan kurban, namaz, ezan, mushaf gibi ilâhî sembollere yürekten saygı gösterirse, hiç kuşkusuz bu, kalplerdeki derin bilinç ve duyarlılıktan kaynaklanmaktadır.’’
Zilhicce Allah'ın haram aylarındandır. Ve haram aylarda Allah'ın şiarlarındandır. Hürmet etmek Müslümanlar üzerine farzdır. Haram aylar içinde de zilhiccenin ilk on günü özellikle değerli kılınmıştır. Allah katında faziletli olan günlere şahit olma nimetine eriştik, bu Allah'ın bir lütfudur. 
Fecr suresi 1 ve 2. Ayet: " Yemin olsun tan yerinin ağarmasına;  On geceye; "
Ayeti kerime de geçen on gece ile; tercih edilen yoruma  göre,  hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi kastedilmiştir. Bu on gece ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:  “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak  malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.
İmam ahmed b. Hanbel rivayetiyle Rasulullah  (SAV) şöyle buyurmuştur:
Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!  (Taberani)
Tesbih: Subhanallah, Tahmid: Elhamdulillah, Tehlil: Lâ ilâhe illallah,Tekbir: Allahu ekber, demektir.
Kainatta yaratılan her şey Allah'ı zikreder. Aynı zamanda insana zikri hatırlatır. Ama insan en çok Rabbini unutur, ona asi olur. Lakin Allah rahmet sahibidir. Kulu; eksiklerine tevbe edip düzelme yoluna girsin diye ona fırsatlar verir. Gün içinde kılınan  beş vakit namaz, her gece  duaların kabulünü vaat ettiği; teheccüd  namazı, haftalık tevbe imkanı cuma saati ve namazı. Bunları kaçıran veya  ihmal eden için yılda bir ay bağışlanma ayı ramazan ayı; son on gününde kadir gecesi, bunu kaçırana şevvalden altı gün oruç tutup bağışlanma fırsatı, bunu da ihmal edene  zilhiccenin ilk on gününü verdi ki; pişmanlık duyup tevbe edelim. Amellerimizi telafi edebilelim. Üstelik bu yılın son ayıdır.  İmam Buhari İbni Abbas (ra)' dan rivayet eder ki; Abdullah b. Ömer ve Ebu Hureyre (ra) bu on günde çarşıya çıkar ve yüksek sesle tekbir getirirlerdi. İnsanlarda onların tekbirleriyle tekbir getirirdi. Bu günler Allah'ı tekbir etme günleridir. Zilhiccenin 8. Günü terviye 9. Günü arefe ismi ile anılır. 10. Güne nahr günü; 11, 12 ve 13 . günlere de eyyam-ı teşrik adı verilir. Arefe günü dünya günleri içinde Allah'a en sevgili olan gündür. Hac mevsiminde ülkelerinde olmak durumunda olanlarda hac ibadetlerini yaşatmalıdırlar.
Nasıl Değerlendirelim?
Peygamber Efendimiz (sav)'in konu ile ilgili  hadisinde genel anlamda salih amel  buyurmaktadır. Sizler için; yapılabilecek salih amelleri bir araya toplamaya çalıştık. Eksik kalan kısımlar bizden, hidayet ancak ALLAH'tandır.
Zikir: Hadis-i şerif'te, özellikle la ilahe illallah, Allah'u Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah zikirlerinin bol bol söylenmesi tavsiye edilmektedir. Bunlara ek olarak istiğfar ile günahlardan tevbe,  bu günlerde en çok yapmamız gereken salih ameldir. Peygamberimiz kendisine salih amel konusunda tavsiyede bulunmasını isteyen sahabeye; ‘’DİLİN ALLAH'IN ZİKRİ İLE ISLAK KALSIN’’ buyurmuştur. Zikir; şeytandan koruyan en kuvvetli ilaçtır.
Kuran okumayı artırmak mümkünse hatim okumaya gayret göstermek: Her farz namazın peşinden 3 cüz okunarak bu on günde bir hatim tamamlanabilir. Buna güç yetiremeyenler mutlaka Kur'an okumayı kendi durumlarına göre ziyadeleştirmelidir. Kur'an okumak Rab ile irtibatımızı kuvvetlendirir. Tedebbür ve tertil üzere bir okuma kalbe ve bedene şifa olacaktır.
Nafile namazları artırmak: İşrak, duha ve  teheccüt  namazlarına ehemmiyet verilmelidir.
Oruç tutmak:  Bir Hadis'i Kutsi' de Allah azze ve celle şöyle buyurur: ‘’ Ademoğlunun yaptığı bütün ameller kendine aittir. Oruç müstesna, insan orucu bana yapmıştır. Onun mükafatını vermek bana aittir.’’ Peygamberimiz (sav) buyurdu ki; " Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki; oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha sevimlidir."
Bu günlerin tamamını oruçlu geçirmek güzeldir, gücü yetmeyen 8, 9'u; buna da gücü yetmeyen  9. Gün olan arefe günü orucunu tutmalıdır. İmam  Nevevi'ye Arefe orucu sorulduğunda şidddetle  " Müstehaptır." demiştir. 
Kurban kesmek: Zilhiccenin on gününü bu denli  önemli kılan kurban kesme ibadetidir. Peygamberimiz (sav) kurbanını bu on günün içinde alır, hazırlık yapardı. Kurban İbrahim (as)' ın şiarlarındandır. Allah tüm Muhammed ümmeti içinde şiar kılmıştır. Kurban Allah'a şükürdür. Peygamber (sav) buyurdu ki: ‘’İmkan bulup da Kurban kesmeyen benim namazgahıma yaklaşmasın.’’ Kurbanlık alan kimsenin saç ve tırnak kesmesi mekruhtur. Hac menasiki için ihramda olan hacılara benzemek içindir bu yasak. 
Aynı zamanda yılın son ayı olan bu zaman diliminde nefis muhasebesi yapılmalı, eksikler, hatalar tespit edilip yeni yılda bunların telafisi için gayret gösterilmelidir. Zira bu günler Allah tarafından sunulmuş özel fırsat günleridir.
DÜN ALLAH İÇİN NE YAPTIM?
BUGÜN ALLAH İÇİN NE YAPIYORUM?
YARIN ALLAH İÇİN NE YAPMAYI HEDEF EDİNDİM?
İBRAHİM (as)' IN TAKVASINI , İSMAİL (as)'  IN TESLİMİYETİNİ SÖZDE DEĞİL, FİİLDE  FARK ETTİĞİMİZ, YÜZÜMÜZÜ TAM BİR SAMİMİYET İLE HANİF DİNE DÖNDÜĞÜMÜZ BİR ON GECE OLMASI DUA VE TEMENNİSİ İLE…Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun!

Yorumunuz başarıyla gönderildi. Editör onayından geçtikten sonra sayfada yayınlanacaktır.
Yorumunuz iletilirken bir hatayla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yorum Yazın

E-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Endişe Etmeyin. (*) koyulan alanlar zounludur.

Diğer Yazılarımız